Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  26 °C
Rôzne

Zvyšujú odbornosť sestier: Zlatomoravecký špitál zorganizoval veľký seminár

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek zorganizovala odborný celoústavný seminár zameraný na sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek.

Ilustračný obrázok k článku Zvyšujú odbornosť sestier: Zlatomoravecký špitál zorganizoval veľký seminár
Zdroj: Nemocnica Zlaté Moravce

V súlade s platnou legislatívou o sústavnom vzdelávaní zdravotných pracovníkov zlatomoravecká nemocnica v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zlaté Moravce (RK SaPA) zorganizovala edukačné podujatie pre sestry a pôrodné asistentky z celého zlatomoraveckého okresu.

„Nemocnica svojich zdravotných pracovníkov školí pravidelne, niekoľko krát v roku. Po vstupe do skupiny AGEL sa možnosti zvýšili naprieč Českou a Slovenskou republikou. Sústavné vzdelávanie je pre kvalitnú prácu sestry nielen povinnosťou, ale predovšetkým potrebou. Prítomným za aktívnu ako aj pasívnu účasť boli udelené kredity,“ informovala spoločnosť AGEL.

„Práca sestry na akomkoľvek poste, pozícii dnes vyžaduje stále väčšie vzdelanie preto nemocnica podporuje sústavné vzdelávanie svojich zamestnancov. Vďaka napredovaniu medicíny ako odboru, používaniu moderných technológií a stále sofistikovanejších prístrojov, vyžadujú aj od sestier nielen vysoko odborné vedomosti a zručnosti tiež ich ovládanie a obsluhu. Preto si dovolím tvrdiť, že platí, že vzdelanie znamená čím ďalej viac práce. Nesmieme zabúdať, že za všetkým týmto snažením je pacient, jeho zdravie a to čo mu môžeme alebo chceme ponúknuť je ošetrovateľská starostlivosť zameraná na dosiahnutie kvality života, ktorá je primeraná stavu jeho zdravia" uviedla vedúca sestra chirurgického oddelenia Beáta Králiková.

Zástupkyňa RK SaPA Eva Pacalajová vyslovila spokojnosť so spoluprácou s Nemocnicou Zlaté Moravce pri organizovaní spoločných vzdelávacích akcií, ktorých cieľom je priebežne obnovovať a udržiavať získanú odbornú spôsobilosť po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Ďalší odborný seminár plánuje zdravotnícke zariadenie v máji.

Zdroj: Dnes24.sk