ZŠ Robotnícka je v zlom technickom stave: Mesto sa snaží problém riešiť

Základná škola na Robotníckej ulici je vo veľmi zlom technickom stave. Rada školy žiada od mesta peniaze na jej opravu.

Ilustračný obrázok k článku ZŠ Robotnícka je v zlom technickom stave: Mesto sa snaží problém riešiť
Zdroj: TASR

Školská rada Základnej školy Robotnícka žiada primátora Dušana Husára o riešenie problémovej situácie. Budova školy má podľa školskej rady viaceré závažné nedostatky, ktoré chcú, aby dal odstrániť zriaďovateľ školy – Mesto Zlaté Moravce. Konkrétne sa podľa rady jedná o nedostatky – zatekanie časti strechy nad zborovňou a telocvičňou, zatekanie kanalizácie v školskom klube, nevyhovujúci stav sociálnych zariadení pre žiakov, zlý technický stav okien, opadávajúca fasáda budovy, prepadnutá podlaha v jedálni, zlý technický stav stúpačky odpadovej vody a rozpadnuté schody na vstupe.

„Domnievame sa, že s uvedenými nedostatkami by sa malo Mesto Zlaté Moravce začať vážne zaoberať, a to z dôvodu, že škola, v ktorej sa v súčasnosti vzdeláva viac ako dvesto detí, je vo veľmi zlom stave a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu,“ píšu vo svojej žiadosti členovia školskej rady.

„Vzhľadom na to, že ako Rada školy máme povinnosť presadzovať verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov, ale aj ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania, vás chceme požiadať o urýchlené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 130 000 eur, ktoré by sa mali použiť na opravu strechy nad jedálňou, kuchyňou, kanceláriami a zároveň aj na opravu sociálnych zariadení,“ píšu ďalej vo svojej žiadosti.

Primátor Husár priznal, že o spomínaných problémoch vie. Celková rekonštrukcia školy by podľa neho vyšla na sumu až 800-tisíc eur. Ak by sa dali opraviť len strechy budovy, vyšlo by to 200-tisíc. Práve pri strechách sa mesto chystá zapojiť do najnovšej výzvy Environmentálneho fondu zriadeného ministerstvom životného prostredia.

„Výzva je zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Z tohto fondu by v prípade úspešnosti podaného projektu mesto mohlo získať až 200-tisíc eur, ktoré by sa použili na kompletnú rekonštrukciu všetkých deravých striech ZŠ Robotnícka. Projekt by musela samospráva spolufinancovať piatimi percentami celkových nákladov z vlastného rozpočtu,“ informuje Husár.

Mesto sa podľa Husára bude snažiť pomôcť škole aj čisto z vlastných zdrojov. V apríli má byť známy prebytok rozpočtu mesta za rok 2017. Magistrát z tohto rozpočtu navrhne použiť 50-tisíc eur na opravu časti strechy školy, konkrétne ide o strechu nad kuchyňou a jedálňou, ktorá je v zlom stave. Samospráve túto strechu už vytkol aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, podľa ktorého ide o závažný problém, nakoľko sa jedná o stravovanie detí. Husár na záver doplnil, že ak sa v prebytkovom rozpočte nájde viac peňazí, na rekonštrukciu školy radnica navrhne vyššiu čiastku. Tieto peniaze potom bude musieť odklepnúť mestské zastupiteľstvo.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame