Kristína Striešková Rôzne

Zlatomoravský verzus zlatomoravecký

V Zlatých Moravciach a regióne horného Požitavia sa vo všeobecnosti akceptuje používanie slovnej podoby zlatomoravecký namiesto spisovnej zlatomoravský. Prítomnosť názvu zlatomoravecký je zaznamenaný v kronike obce Hostie, ide o 19. storočie.

Zlatomoravecký jarmok, zlatomoravecký maces, zlatomoravecká nemocnica, zlatomoraveckí futbalisti. To všetko sú nespisovné spojenia. Ide tu o použitie prídavného mena na -ký s vkladným e v spoluhláskovej skupine vc. Takéto podoby sa používajú aj v niektorých ďalších prípadoch, na ktoré je potrebné výslovne upozorňovať. [color=#0033ff]Aj od vás čitateľov sme už viackrát boli bombardovaní otázkami, prečo používame prídavné meno zlatomoravský namiesto zlatomoravecký. A práve z tohto dôvodu sme pre vás pripravili vysvetlenie a vyriešenie nesmrteľnej otázky.[/color]

Pre mnohých je zvyk silnejší ako spisovná slovenčina Snáď všetci, ktorí tu žijeme, sme hrdí na minulosť svojho mesta a snažíme sa to vštepovať i mladej generácii. Bohužiaľ vštepujeme jej aj nespisovné spojenia prídavného mena odvodeného od vlastného podstatného mena Zlaté Moravce. Tento miestny úzus je preferovaný samosprávou mesta i samosprávami okolitých obcí. Preberajú ho v mnohých prípadoch aj médiá, hoci ani jeden z výrazov nie je spisovný. **Správne je – zlatomoravský – zlatomoravská – zlatomoravské. Potvrdzujú to jazykovedci z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. **Dobre to vedia aj naši slovenčinári, pravidlá slovenského pravopisu nepustia. Možno, do budúcna, jazykovedci budú brať do úvahy aj miestne nárečové formy, v našom prípade tvar zlatomoravecký.

Redakcia regionálneho periodika taktiež nesprávne uvádzala zlatomoravecký pred niekoľkými rokmi. Keď sme začali používať spisovný tvar – zlatomoravský, viackrát sme riešili nahnevané telefonáty čitateľov, ktorí považovali za urážlivé ako používame pre Zlatomoravčanov odvodené slová od nášho mesta. Naposledy mi používanie spisovného jazyka písaním tvaru zlatomoravský vyčítal diskutujúci v komentároch na jednej internetovej stránke. „Akí sme my MORAVSKÝ alebo ZLATOMORAVSKÝ?“

Mnohých to irituje. „Veď nežijeme v Zlatej Morave, ale v Zlatých Moravciach, správne píšte zlatomoravecký", argumentujú. Pravidlá slovenského pravopisu však hovoria, že od miestnych názvov zakončených na -ce sa obyvateľské mená, ako aj prídavné mená tvoria z odvodzovacieho základu, čiže z miestneho názvu bez koncovky, napríklad: Mochovce: Mochov-čan, Mochov-čanka, mochov-ský, Zlaté Moravce: Zlatomorav-čan, Zlatomorav-čanka, zlatomorav-ský. Teda všetci, čo užívajú v hovorovom alebo písomnom styku spojenie napr. zlatomoravecký kostol, zlatomoraveckí hokejisti, zlatomoraveckí vinári, takéto podoby používajú nespisovne.

Vyjadrenia diskutujúcich hovoria o spisovnej slovenčine ako o politike odtrhnutej od reality. Vyzná sa v nej len pár odborníkov. V prípade nejasností jazyková poradňa poskytuje verejnosti svoje služby na tel. čísle 02/544 317 61 – 2, v pracovných dňoch od 8.00 do 11.hodiny a na e-mailovej adrese poradna@juls.savba.sk. Prístup k jazykovým príručkám je cez Pramene v elektronickej podobe(odkaz Lexikografické príručky).

Anna Mondočková

Slovensky_pravopis
2
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie