Zlatomoravskí hasiči apelujú na ľudí: Odkaz, ktorý si je dobré prečítať!

Neprehliadnite nasledujúce riadky. Zlatomoravskí hasiči majú pre verejnosť dôležité apely. Prinášame vám ich slová...

Ilustračný obrázok k článku Zlatomoravskí hasiči apelujú na ľudí: Odkaz, ktorý si je dobré prečítať!
Zdroj: Dnes24.sk

Podľa našich hasičov najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je podľa nich zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej révy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Vydali preto toto upozornenie:

„Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty, nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť,“ upozorňujú hasiči.

Ľudia by nemali zabúdať, že v tejto veci im hrozí aj pokuta. „Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 eur,“ dodáva okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame