Zlatomoravská nemocnica v uplynulom roku? Hospitalizovala vyše 3-tisíc pacientov

Nemocnica Zlaté Moravce a.s., člen skupiny AGEL, prešla v uplynulom období viacerými zmenami. Prečítajte si zhrnutie jej aktivít za rok 2017.

Ilustračný obrázok k článku Zlatomoravská nemocnica v uplynulom roku? Hospitalizovala vyše 3-tisíc pacientov
Zdroj: Nemocnica Zlaté Moravce

Ako uviedla Alžbeta Sivá, hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, v uplynulom roku vedenie zlatomoravskej nemocnice venovalo hlavnú pozornosť prijímaniu a realizovaniu opatrení na ekonomickú stabilizáciu s cieľom vyrovnaného hospodárskeho výsledku s ambíciou naštartovania nemocnice k postupnej ziskovosti a prechodu do rozvojových programov.

„Zlatomoravecká nemocnica v uplynulom roku hospitalizovala 3 410 pacientov, z toho 2 913 akútnych a 497 plánovaných pacientov. Z celkových ukončených hospitalizácii zaznamenala 1 862 hospita­lizácií žien a 1 548 mužov. Ambulantne ošetrených klientov bolo viac ako 20-tisíc. Celkový počet operačných výkonov v roku 2017 skončil na čísle 758,“ uviedla Sivá, podľa ktorej najčastejšími operačnými zákrokmi u pacientov predstavujú výkony všeobecnej chirurgie ako laparoskopicá cholecystectomia, appendectomia, herioplastika, perforácia žalúdka a adheziolýza.

Prístrojová techniky sa podľa Sivej postupne modernizuje v rámci investičných programov. „Dlhodobá a kontinuálna snaha nemocnice o stabilizáciu ekonomickej situácie, zlepšenie podmienok pre pacientov a pracovných podmienok pre zamestnancov je procesom, ktorý závisí o predovšetkým od úsilia a manažérskeho riadenia,“ povedala.

Doteraz najväčším investičným zámerom akcionárov nemocnice sa stala výstavba moderného tepelného hospodárstva s cieľom výrazného zníženia nákladov na spotrebu plynu, tepelných strát, zvýšenej dodávky tepla a teplej vody ako aj nákladov na prevádzku kotolne.

V oblasti laboratórnej diagnostiky bolo najväčším krokom zlatomoraveckej nemocnice obstaranie dvoch nových analyzátorov pre oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ktoré sú jednými z najnovších z rady vysokovýkonných analyzátorov. Pre pacientov oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) sa zakúpil nový anestéziologický prístroj za viac ako 15 000 tisíc eur.

„Na sklonku roka nemocnica začala s rozsiahlou rekonštrukciou rádiologického pracoviska. Investícia by mala presiahnuť viac ako 150 000 eur. Zrekonštruované pracovisko plánuje nemocnica uviesť do prevádzky na jar 2018. Svoj štandard a kvalitu poskytovaných služieb na tomto kľúčovom pracovisku nemocnica zvýši obmenou a obnovou prístrojového vybavenia,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti AGEL SK.

„Vízie v roku 2018 má nemocnica pomerne rozsiahle, od rozšírenia výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS) v odbore všeobecnej chirurgie tj. traumatológie, cievnej chirurgie, ortopédie, cez stabilizáciu personálnej situácie lekárov a stredného zdravotného personálu, dopĺňanie prístrojového vybavenia s cieľom zdokonaľovania zdravotnej starostlivosti,“ dodala riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame