Zlatomoraveckí poslanci zvolávajú verejné zhromaždenie: Čo všetko sa bude riešiť?

Pokiaľ vás zaujíma naša miestna samospráva, toto neprehliadnite. V Moravciach sa uskutoční verejné zhromaždenie, na ktorom budú poslanci spoločne s občanmi riešiť viaceré dôležité témy.

Ilustračný obrázok k článku Zlatomoraveckí poslanci zvolávajú verejné zhromaždenie: Čo všetko sa bude riešiť?
Zdroj: Dnes24.sk

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach zvoláva občanov mesta na prerokovanie obecných vecí. Verejné zhromaždenie sa uskutoční v stredu 24. mája 2017 o 16:00 hod. v divadelnej sály Miggaziho kaštieľa v Zlatých Moravciach.

Cieľom verejného zhromaždenia obyvateľov je, aby vedenie mesta informovalo obyvateľov o stave a činnosti miestnej samosprávy Zlaté Moravce a o aktuálnych problémoch v obci,“ informujú mestskí poslanci.

Na programe je celkovo desať bodov. Medzi plánovanými témami nebude chýbať napríklad problém ohľadom rozšírenia mestského cintorína, ale aj plánované rozšírenie skládky komunálneho odpadu.

Program verejného zhromaždenia:

  • 1 Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
  • 2 Schválenie rokovacieho poriadku verejného zhromaždenia,
  • 3 Zavedenie občianskeho rozpočtu v meste Zlaté Moravce v roku 2018,
  • 4 Rozšírenie skládky komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce,
  • 5 Rozšírenie mestského cintorína v meste Zlaté Moravce,
  • 6 Oprava ciest v meste Zlaté Moravce,
  • 7 Výstavba nájomných bytov v meste Zlaté Moravce,
  • 8 Pripravované projekty v oblasti ďalšieho rozvoja mesta Zlaté Moravce,
  • 9 Diskusia
  • 10 Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame