Zlatomoravecká radnica vyvracia špekulácie: Dom služieb sa predávať nechystá

Mesto vydalo oficiálne vyjadrenie, v ktorom vyvracia informácie, že je na pláne predaj Domu služieb.

Ilustračný obrázok k článku Zlatomoravecká radnica vyvracia špekulácie: Dom služieb sa predávať nechystá
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto vydalo v utorok oficiálne vyhlásenie. V ňom právnička mesta Michaela Uličná Ivanová vyvracia informácie, že sa mesto chystá predať Dom služieb.

„Mesto Zlaté Moravce pokladá za dôležité reagovať na nepravdivé informácie týkajúce sa predaja mestskej budovy „Dom služieb“ v Zlatých Moravciach. Aby sme predišli nedorozumeniam a občanom poskytli objektívne informácie, uvádzame veci na správnu mieru: Mesto Zlaté Moravce dalo vypracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy – Domu služieb súp. č. 444 – mestského majetku najmä, nie však výlučne, pre účely zistenia technického stavu tejto nehnuteľnosti. Je potrebné zdôrazniť, že Mesto je pri nakladaní s majetkom mesta povinné postupovať podľa zákona č. 138/1990 Z. z. o majetku obcí a podľa účinných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,“ upozorňuje Uličná.

Ako ďalej uviedla, v prípade predaja nehnuteľnosti – Domu služieb – je potrebné schválenie takéhoto prevodu mestským zastupiteľstvom. „Vzhľadom na skutočnosť, že väčšia časť budovy je v prenájme tretích osôb a ostatná časť je využívaná pre potreby Mesta Zlaté Moravce, v súčasnosti vedenie mesta neuvažuje o odpredaji tejto nehnuteľnosti,“ dodala.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame