Zlatomoravčania môžu čakať návštevu zo štatistického úradu: TOTO budú zisťovať

Pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky môžu zaklopať aj na vaše dvere. Prečítajte si podrobnosti...

Ilustračný obrázok k článku Zlatomoravčania môžu čakať návštevu zo štatistického úradu: TOTO budú zisťovať
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zlaté Moravce na svojej stránke informovalo o plánovanom prieskume Štatistického úradu SR, ktorého súčasťou budú aj Zlaté Moravce. Konktrétne pôjde o zisťovanie údajov o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 320 obcí, medzi nimi aj naše mesto.

Do zisťovania je zaradených cca 6 700 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 26. júna 2018.

„Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie,“ informuje mesto.

V spomínanom období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. „Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR,“ informujú štatisti.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame