Lucia Šútorová Správy

Výstavba komunitného centra v areáli materskej školy: Moravčania spísali petíciu

Obyvatelia nesúhlasia s výstavbou komunitného centra na Slnečnej. Petíciu podpísali stovky ľudí.

Ilustračný obrázok k článku Výstavba komunitného centra v areáli materskej školy: Moravčania spísali petíciu
Zdroj: TASR

Obyvatelia Zlatých Moraviec nesúhlasia s navrhovaným umiestnením Komunitného centra v meste Zlaté Moravce v areáli Materskej školy na Slnečnej ulici a žiadajú jeho premiestnenie. Petíciu podpísalo 588 obyvateľov. „Počet nespokojných občanov je však minimálne dvojnásobný, je to veľká sila na to, aby poslanci svoj zámer prehodnotili,“ skonštatoval člen petičného výboru Ľuboš Šoóky. Mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí zobrali petíciu na vedomie.

Majú stavebné povolenie

Projekt Terénna sociálna práca v obciach I bol pôvodne umiestnený v budove areálu Materskej školy na Slnečnej ulici, od jesene minulého roka je v budove Domu sociálnych služieb na Sládkovičovej ulici. V súlade s výzvou Ministerstva vnútra SR ako sprostredkova­teľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, zameranú na výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier, sa mesto Zlaté Moravce rozhodlo uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Zapojenie sa do plánovaného projektu Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce schválili mestskí poslanci v septembri minulého roka. Výdavky na financovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie Komunitného centra na Slnečnej ulici dosiahli 7000 eur. „Projekt je kompletne vypracovaný, máme stavebné povolenie. Podať ho môžeme najneskôr do 16. januára tohto roka,“ povedal primátor Dušan Husár.

Náklady na projekt

Pripravovaný projekt je zameraný na výstavbu novej stavby na účely budovania nového zariadenia komunitného centra, obstaranie vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane vybavenia informačnými a komunikačnými technológiami. Predmetom projektu Komunitného centra v meste Zlaté Moravce je výstavba komunitného centra, ktorého základom by mala byť školiaca miestnosť. Komunitné centrum by malo mať aj klubovú miestnosť, kuchyňu pre praktické tréningy varenia, sociálne zariadenia, stredisko osobnej hygieny, kanceláriu pre komunitných pracovníkov, sklad materiálu a pomôcok, poprípade dielňu pre výučbu základných remeselných zručností. Celkové oprávnené náklady projektu sú vyčíslené na 350 000 eur, z toho 332 500 eur predstavuje nenávratný finančný príspevok a 17 500 eur spolufinancova­nie mesta.

Názor občanov

Signatári petície zdôvodňujú svoju požiadavku na zmenu miesta realizácie projektu stupňujúcim sa napätím medzi občanmi žijúcimi v okolí materskej školy a občanmi navštevujúcimi pracovisko terénnej sociálnej práce. „Plánované komunitné centrum majú navštevovať tí istí občania, ktorí navštevujú pracovisko terénnej sociálnej práce. Obyvatelia žijúci v okolí škôlky i samotné vedenie škôlky upozorňujú, že títo ľudia znečisťujú areál materskej školy, kde vykonávajú osobnú potrebu, pokúšajú sa odcudziť majetok detí, ktoré sa hrajú v areáli materskej školy a ani prítomnosť dospelej osoby ich neodradí od snahy o odcudzenie, neprimeraným spôsobom správania sa vyvolávajú u mamičiek strach, preto radšej z detského ihriska odídu,“ tvrdia signatári petície. Majitelia okolitých záhrad počas rokovania mestského zastupiteľstva poukazovali na množiace sa krádeže úrody a znečisťovanie záhrad rodinných domov. „My nie sme proti vybudovaniu komunitného centra v meste, no domnievame sa, že stavať ho v husto obývanej oblasti v blízkosti materskej školy nie je šťastné riešenie,“ skonštatoval Šoóky. „Projekt sme zatiaľ nepodali, takže ani nevieme, či bude úspešný,“ skonštatoval Husár.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie