Veľké jarné upratovanie v Moravciach už onedlho: KOMPLETNÝ ROZPIS rozmiestnenia kontajnerov

V jarnom období sa môžu Zlatomoravčania bezplatne zbaviť biologicky rozložiteľného odpadu. Pozrite si, kedy budú veľkoobjemové kontajnery pristavené vo vašom okolí.

Peter Klimant
Ilustračný obrázok k článku Veľké jarné upratovanie v Moravciach už onedlho: KOMPLETNÝ ROZPIS rozmiestnenia kontajnerov
Foto: Katarína Oravská

Technické služby Zlaté Moravce tento rok, tak ako aj po minulé roky, rozmiestnia po celých Zlatých Moravciach veľkoobjemové kontajnery, do ktorých občania môžu vkladať biologicky rozložiteľný odpad.

„Dňa 04. 04. 2016 začína jarné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zo stromov, buriny a pod., nie však stavebného, komunálneho odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu,“ informuje mesto na svojom oficiálnom webe.

Na jednotlivých stanovištiach budú podľa radnice na priebeh upratovania dohliadať zamestnanci Technických služieb a zároveň bude v čase jarného upratovania na stanovištia dohliadať aj mestská polícia. „Tá bude v prípade priestupkov Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľovať priestupkové pokuty vo výške od 165 eur, podľa §80 ods. 1 písm. b: „Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,“ dodáva mesto.

Jarné upratovanie potrvá od 04. 04. 2016 do 11. 04. 2016, každý deň v čase od 7:00 do 18:00 hodiny. Občania môžu daný odpad ukladať na určené stanovištia podľa jednotlivých rajónov a zároveň na priestranstvo pred dom, pričom tento bude pracovníkmi technických služieb odvážaný na skládku komunálneho odpadu (KO).

Ako ďalej uvádza mesto, občania Zlatých Moraviec, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, môžu vyviesť aj stavebný a komunálny odpad v čase jarného upratovania vlastnými dopravnými prostriedkami, pričom za odpad v objeme do 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením odpadu na skládke KO.

Stanovištia určené na zber konárov

 • ulica Tekovská
 • SNP (medzi domami)
 • Bernolákova pri železničnom priecestí
 • Žitavské nábrežie – Murgašova
 • Chyzerovce – ul. Družstevná pri moste
 • Prílepy – Parková (v parku pri autobusovej zastávke), ul. Nová (pri autoskle)
 • pri pálenici
 • pri zimnom štadióne

Stanovištia budú označené tabuľami.

Zoznam ulíc, z ktorých bude zbieraný biologicky rozložiteľný odpad spred domov

Pondelok (04. 04. 2016)

 • Hollého, Čajkovského, Murgašova, Továrenská, Zelená, Hoňovecká, Stanica Rázusova, Potočná, Dobšinského,

Odbojárov, Slovenskej armády, Hečkova, Inovecká, Krátka, Šoltésová

Streda (06. 04. 2016)

 • Podjavorinská, Tajovského, Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, Urbanova, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Štúrova,

Vajanského Jesenského, Bernolákova, Robotnícka

Štvrtok (07. 04. 2016)

 • Tekovská, A. Kmeťa, Nám. A. Hlinku, J. Kráľa, S. Chalupku, Priemyselná, Radlinského, Staničná, Do remanancií,

Hájová, Dolné vinice, Do kratín, Martinský breh, Viničná

Piatok (08. 04. 2016)

 • Sládkovičova, Chyzerovecká, Palárikova, Pribinova, Železničiarska, Záhradnícka, Moyzesova, Svätoplukova,

Smetanova, Hronského, Kukučínova, Vansová, Pružinského, Bottova, Baničova, Hurbanova, J. Matušku, Kuzmányho

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame