V Moravciach začala celoplošná deratizácia mesta: Aké povinnosti majú občania?

Mesto Zlaté Moravce bude aj na začiatku tohtoročnej jesene bojovať proti hlodavcom. Stane sa tak počas celomestskej deratizácie.

Ilustračný obrázok k článku V Moravciach začala celoplošná deratizácia mesta: Aké povinnosti majú občania?
Zdroj: TASR

Zlatomoravecká radnica vydala verejnú vyhlášku, v ktorej nariaďuje celomestskú deratizáciu. Tá začala 1.októbra a potrvá až do 31.októbra. Stane sa tak v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života.

Zároveň boli stanovené podmienky riadenej celomestskej deratizácie, ktorá sa vzťahuje na objekty vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb – občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra) a právnických osôb – podnikateľov (podľa obchodného registra), na území mesta Zlaté Moravce.

Ako informuje radnica, deratizácia sa vykonáva celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa musí ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve, prípadne v správe užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie.

Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností v súlade s platnými zákonmi.

„Nesplnenie tejto povinnosti fyzickou osobou v stanovenom termíne sa bude posudzovať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. U právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie za nedodržanie povinnosti vykonania deratizácie v stanovenom termíne sa toto bude považovať za správny delikt, kde je možné uložiť sankciu v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona na ochranu zdravia ľudí v zmysle osobitných predpisov,“ upozorňuje radnica.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk