Kultúra Rôzne

Týždeň vedy a techniky v Arboréte Mlyňany: Čo je pripravené pre naše školy?

Aj túto jeseň sa na Slovensku koná populárny Týždeň vedy a techniky. Už tradične sa doňho zapojí aj Arborétum Mlyňany.

Ilustračný obrázok k článku Týždeň vedy a techniky v Arboréte Mlyňany: Čo je pripravené pre naše školy?
Zdroj: TASR

Aj tento rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017“. Konať sa bude v dňoch 6.-12. novembra 2017.

Arborétum Mlyňany SAV, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, sa každoročne zapája do tohto podujatia. Pre základné školy, stredné školy a gymnáziá si pripravilo zaujímavý program. „Žiaci a študenti budú mať do Arboréta Mlyňany SAV voľný vstup počas celého Týždňa vedy a techniky 2017,“ uviedlo vedenie arboréta. Pozrite si kompletný program pre školy:

Program dňa: 7. novembra 2017

Aktivity pre žiakov základných škôl (1.-5. ročník) 8.30 a 13.00 hod.

„Poznávaj svet rastlín“ :

  • Možnosť spoznávať fungovanie rastlinného tela a vzájomné vzťahy rastlín s okolitým prostredím hravou formou v počítačovej učebni „Svet stromov“ a v Tvorivých dielňach (využitie prírodného materiálu (plodov, semien, listov) pri vlastnej tvorbe žiakov).
  • Spoznávanie drevín počas exkurzie po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany.

Program dňa: 10. novembra 2017

Aktivity pre študentov stredných škôl a gymnázií 8.30 – 14.00 hod.

  • „Veda v Arboréte Mlyňany SAV“ – výskumné úlohy stojace pred vedcami z Oddelenia dendrobiológie.
  • „Spektrofotometria ako prostriedok k nahliadnutiu do metabolizmu drevín“ – ukážky laboratórnej techniky a metód uplatňujúcich sa v tomto odvetví výskumu s možnosťou získania praktických skúseností.
  • „Cudzokrajné javory – klenoty parkov a záhrad“ – interaktívna prednáška zoznamujúca s najzaujímavejšími druhmi javorov vhodnými pre naše klimatické pomery.
  • „Rezom ku kráse“ – ukážky rôznych typov rezu pre zväčšenie atraktívnosti stromov a krov.
  • Exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV pod vedením odborných sprievodcov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie