Samospráva

Technické služby sa pripravujú na zimu. K dispozícii majú päť kusov techniky

Zimné mesiace klopú na dvere. Ako sú na boj so snehom pripravené Technické služby nášho mesta?

Ilustračný obrázok k článku Technické služby sa pripravujú na zimu. K dispozícii majú päť kusov techniky
Zdroj: TASR

Technické služby (TS) mesta Zlaté Moravce majú na starosti okrem iného aj zimnú údržbu ciest v Zlatých Moravciach. Ako informovalo ich vedenie, v týchto dňoch v mestskom podniku prebieha príprava na zimné mesiace.

„Je potrebné na túto činnosť sa dôsledne pripraviť, aby zimná údržba bola vykonávaná plynulo a i prípadná kalamita bola zvládnutá bez väčších problémov,“ uviedli TS.

Ako ďalej informovali, termín vykonávania zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 15.novembra príslušného roka a koniec zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

K splneniu úloh, ktoré vyžaduje zimná údržba ciest majú pracovníci TS k dispozícii nasledovné materiálno-technické vybavenie: sypač s radlicou na podvozku LIAZ, sypač M-25 MULTICAR, bobcat ZMZ 102, traktor Z 7711 s radlicou, ručný traktorový odhŕňač a zmluvného partnera Agro Hosťovce.

Zimná údržba sa dotýka ciest a ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta podľa dôležitosti. Vedenie TS má vypracovaný zoznam sledu dôležitosti, podľa ktorého údržba prebieha. Tu je kompletný prehľad:

CESTY A ULICE

1. sled dôležitosti:

  • Zelená, 1. mája, J. Kráľa, S. Chalúpku, Duklianska, Mojmírova, Kalinčiakova, Staničná, Priemyselná, Pribinova, Dlhá, Podjavorinskej, Nitrianska, Dobšinského, Rázusova, Čajkovského, Tekovská, časť mesta Prílepy: Nová, Obecná.

2. sled dôležitosti:

  • ul. Mládeže, Školská, Brezová, Rovňanova, Obrancov mieru, Šoltésová, Slovenskej armády, Murgašova, Žitavské nábrežie, Nám. A. Hlinku, Moyzesova, Smetanová, J. C. Hronského, Kukučínova, Vansovej, Slavianska, Hurbanova, Kraskova, Palárikova, Pod dielami, B. S. Timravy, Slnečná, Tríbečská, Spojovacia, M. Urbana, štefánikova, Tolstého, Kollárova, Vajanského, Jesenského, Robotnícka, Hollého, Odbojárov, K. Kuzmányho, Janka Matušku.

3. sled dôležitosti:

  • V treťom slede dôležitosti sú všetky uličky, prechody, ktoré neboli vymenované v 1. a 2. slede dôležitosti.

CHODNÍKY

1. sled dôležitosti:

  • Hviezdoslavova do križovatky pred Tekov na SAD, Žitavské nábrežie po Materskú školu, Župná, Bernolákova , Námestie A. Hlinku , Hviezdoslavova od Žitavy ku križovatke smerom na Továrenskú, Továrenská ul. od štadióna po bývalé ZDA, od zimného štadióna po bývalý Ca lex, Hviezdoslavova od križovatky po Staničnú obidve strany, spojovacia od SOV-ky na Mojmírovu, 1. mája obidve strany od stanice po SAD, Staničná, Kalinčiakova obidve strany, od bývalej predajne Hračky po ČSOB.

2. sled dôležitosti:

  • Rovňanova pred a za DOS-om, Slovenskej armády, Obrancov mieru, Hviezdoslavova od CTY za vilu Calexu k Centrum Žitava, Nitrianska, Brezová, Mojmírova, Duklianska obidve strany, za Zelovocom, 1. mája od Žitavy po Mestský úrad, Sládkovičova vedľa parku J.Kráľa, ul. J. Kráľa.

3. sled dôležitosti:

  • Všetky ostatné chodníky a verejné priestranstvá.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie