Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  20 °C
Kristína Striešková Rôzne

Sv. Valentín

Každý z nás ho vníma trochu inak. Pre niekoho je to všedný deň, pre iného jeden z najkrajších sviatkov roka. Každopádne patrí 14. február sviatku svätého Valentína, všetkým zaľúbeným.

Deň, keď sa obchody hmýria červenými srdiečkami a darčekmi je tu. Zamilovaní sa schádzajú na romantických miestach, alebo si posielajú valentínske pozdravy, pohľadnice a vyznania lásky. Zvyk posielať na sv. Valentína pohľadnice ako prejav sympatií má anglosaské korene. Prvú Valentínku vraj v 15. storočí poslal z londýnskeho väzenia svojej manželke orleánsky vojvoda Charles. Táto tradícia sa rozšírila v 19. storočí.

Dátum známy po celom svete je príležitosťou drobným darčekom prejaviť svoju náklonnosť blízkej osobe – manželke, súrodencom, rodičom, priateľom, kolegom. Takže romantické večere, kvety, šperky, čokolády a iné drobnosti v podobe valentínskych prekvapení sú v tento sviatok vítané. O vynikajúcu atmosféru sa však môžete postarať aj priamo v pohodlí vášho domova. Uvarte si obľúbené jedlo, otvorte fľašu dobrého vína, je tu priestor na dôverný rozhovor. Samozrejmosťou by malo byť množstvo čajových sviečok a pomalá hudba. ** **Ako súvisí tento tajomstvom opradený svätý so sviatkom zamilovaných? Čo bolo na ňom také výnimočné, že dodnes vzbudzuje živú spomienku? [color=#0000ff]Sv. Valentín – mučeník kresťanskej viery[/color] Cirkev pozná najmenej deväť významných Valentínov a 14. februára spoločne slávia sviatok dvaja z nich. Ten, na ktorého si spomíname 14. februára bol kňazom a lekárom v Ríme. Odsúdili ho na mučenie palicovaním a keď sa ani po ňom nevzdal svojej viery, bol sťatý. Jeho hlavným „zločinom“ však nebolo kresťanstvo, ale to, že nerešpektoval nariadenie svojho cisára. Rímska ríša v 3. storočí viac ako inokedy musela odolávať útokom polobarbarských germánskych kmeňov. Na cisárskom tróne sa striedali generáli, ktorí si uzurpovali vládu, opierajúc sa o vojenskú silu légií. Jeden z nich – imperátor Claudius II. Gótsky, ktorý bol známy svojimi megalománskymi túžbami a krutými vojnovými výpravami vydal nariadenie, ktorým zakázal sobáše mladých párov. Sobášiť sa mohli len tí, čo už mali službu v armáde odslúženú. Dôvodom mal byť poznatok, že slobodní regrúti, na ktorých doma nečakajú manželky a deti, bojujú statočnejšie a odvážnejšie.

Kňaz Valentín však naďalej v tajnosti sobášil mladých ľudí, ktorí chceli prijať túto sviatosť. Bol odhalený a daný do väzby. Za záchranu života mal sa zrieknuť Krista. Túto ponuku odmietol, na čo ho cisár Claudius II. dal sťať. Mučeníckou smrťou zomrel 14. februára 269. **V roku 496 pápež Gelasius vyhlásil 14. február za sviatok sv. Valentína. Neskôr sa tento deň stal sviatkom zamilovaných a sv. Valentín ich patrónom. ** Anna Mondočková

Tento článok nie je možné komentovať.