Ilustračný obrázok k článku Sledujte plán zimnej údržby v Moravciach: V ktorom slede príde na rad vaša ulica?
Zdroj: TASR

Sledujte plán zimnej údržby v Moravciach: V ktorom slede príde na rad vaša ulica?

Obdobie zimnej údržby v Zlatých Moravciach je tu. Pozrite si, ako bude prebiehať.

Správy
Správy

Sledujte plán zimnej údržby v Moravciach: V ktorom slede príde na rad vaša ulica?

Obdobie zimnej údržby v Zlatých Moravciach je tu. Pozrite si, ako bude prebiehať.

Ilustračný obrázok k článku Sledujte plán zimnej údržby v Moravciach: V ktorom slede príde na rad vaša ulica?
Zdroj: TASR

„Technické služby mesta Zlaté Moravce majú vo svojej povinnosti zabezpečovať zimnú údržbu komunikácií, preto je potrebné na túto činnosť sa dôsledne pripraviť, aby zimná údržba bola vykonávaná plynulo a i prípadná kalamita bola zvládnutá bez väčších problémov," informuje mesto Zlaté Moravce na svojom webe.

Zimná údržba sa začala 15. novembra a jej koniec je naplánovaný na posledný marcový deň 2021.

Technické služby majú k dispozícii techniku, ktorú tvorí: sypač s radlicou na podvozku Š706, sypač M-25 MULTICAR, Bobcat ZMZ 102, traktor Z 7711 s radlicou, ručný traktorový odhŕňač /fréza/ a pomôže aj zmluvný partner Agro Hosťovce.

V správe Technických služieb je zabezpečenie zimnej údržby ciest, ulíc, chodníkov a verejných priestranstiev. Pozrite si, v ktorom slede príde na rad aj vaša ulica.

Cesty a ulice

1. sled dôležitosti: Zelená, 1. mája, J. Kráľa, S. Chalúpku, Duklianska, Mojmírova, Kalinčiakova, Staničná, Priemyselná, Pribinova, Dlhá, Podjavorinskej, Nitrianska, Dobšinského, Rázusova, Čajkovského, Tekovská, časť mesta Prílepy: Nová, Obecná.

2. sled dôležitosti: ul. Mládeže, Školská, Brezová, Rovňanova, Obrancov mieru, Šoltésová, SA, Murgašova,Slo­venskej armády, Žitavské nábrežie, Nám. A. Hlinku, Moyzesova, Smetanová, J. C. Hronského, Kukučínova, Vansovej, Slavianska, Hurbanova, Kraskova, Palárikova, Pod dielami, B. S. Timravy, Slnečná, Tribečská, Spojovacia, M. Urbana, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Vajanského, Jesenského, Robotnícka, Hollého, Odbojárov, K. Kuzmányho, Janka Matušku.

3. sled dôležitosti: V treťom slede dôležitosti sú všetky uličky, prechody, ktoré neboli vymenované v 1. a 2. slede dôležitosti.

Chodníky

1. sled dôležitosti: Hviezdoslavova do križovatky pred Tekov na SAD, Žitavské nábrežie po Materskú školu,Župná , Bernolákova , námestie A.Hlinku , Hviezdoslavova od Žitavy ku križovatke smerom na Továrenskú, Továrenská ul. od štadióna po bývalé ZDA, od zimného štadióna po bývalý Calex, Hviezdoslavova od križovatky po Staničnú obidve strany, spojovacia od SOV-ky na Mojmírovu, 1. mája obidve strany od stanice po SAD, Staničná, Kalinčiakova obidve strany, od predajne Hračky po ČSOB.

2. sled dôležitosti: Rovňanova pred a za DOS-om,Slovenskej armády Obrancov mieru, Hviezdoslavova od CTY za vilu Calexu k Centrum Žitava, Nitrianska, Brezová, Mojmírova, Duklianska obidve strany, za Zelovocom, 1. mája od Žitavy po Mestský úrad, Sládkovičova veľa Parku J. Kráľa, ul. J. Kráľa.

3. sled dôležitosti: Všetky ostatné chodníky a verejné priestranstvá. Zimnú údržbu chodníkov podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. /2018 o zimnej údržbe miestnych komunikácií a chodníkov vykonávajú vlastníci a správcovia chodníkov, prípadne nimi zmluvne poverené fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitých predpisov a právnické osoby v zmysle zákona

Ako bude prebiehať čistenie chodníkov? Mesto informovalo, že čistenie sa musí vykonávať po celej šírke – najmenej však do šírky 1 m, sneh sa zhŕňa k okraju chodníka a chodníky musia byť vyčistené a udržiavané v stave schodnosti. Mestský úrad má na starosti určenie, v ktorej časti mesta bude potrebné chodníky čistiť viackrát denne.

„Schody (po celej šírke chodníka), kde nie je chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,0m, hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne a včas, v rozsahu potrebnom pre bežnú chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh pri poľadovici bol posypaný posypovým materiálom," píše sa na webe mesta Zlaté Moravce.

Poľadovica musí byť odstránená neodkladne.

„Vlastník (správca) chodníka je povinný zverejniť na viditeľnom mieste informačnú tabuľu v prípade že konkrétny chodník NIE JE DOČASNE UDRŽIAVANÝ," dodáva radnica.

Vlastník, prípadne správca chodníka môže rozhodnúť, ktoré chodníky budú v prípade napadnutí kalamitného snehu (prípadne pri vzniku poľadovice) dočasne uzavreté. Na začiatku a na konci chodníka však musí byť viditeľné označenie tabuľkami.

„Pri väčších snehových kalamitách, keď Technické služby mesta nestačia vlastnými silamia prostriedkami zabezpečiť bezpečnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, organizuje Mestský úrad pomoc pre ich zvládnutie. V prípade kalamity môže Mestský úrad vyhlásiť pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce pracovnú pohotovosť. Podľa vzniknutých momentálnych situácií, bude štáb zimnej údržby operatívne riešiť a zabezpečovať zvládnutie vzniknutých problémov vzájomným informovaním a zaisťovaním koordinácie prác na zvládnutí zimnej údržby," informuje mesto v Pláne zimnej údržby.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín