RADÍME: Voliť musíme v mieste trvalého bydliska, voličský preukaz sa vybaviť nedá

Novembrové voľby sa nezadržateľne blížia. Voličský preukaz si pri nich nevybavíte. Svoj hlas musíte odovzdať v mieste trvalého bydliska.

Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Voliť musíme v mieste trvalého bydliska, voličský preukaz sa vybaviť nedá
Zdroj: TASR

Občania, ktorí sa chcú zúčastniť na voľbách predsedov a poslancov samosprávnych krajov (4. novembra), musia byť v čase ich konania v mieste svojho trvalého bydliska. V prípade tohto hlasovania totiž nie je možné vybaviť si voličský preukaz a voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. TASR to potvrdili z ministerstva vnútra. Voliči v krajských voľbách vyberajú svojich zástupcov vo svojom kraji.

Voliť môžu plnoletí občania SR a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v danom kraji. Vo volebnej miestnosti musí volič preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Následne dostane prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky. Jeden je určený na voľbu predsedu kraja a druhý na voľbu poslancov krajského zastupiteľstva.

Voliči hlasujú tým, že kandidátov krúžkujú.

V prípade voľby predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku.

Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.

Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame