Pracovnú ponuka: Radnica informuje o uvoľnenom mieste v našom meste

V Zlatých Moravciach sa opäť uvoľnilo pracovné miesto. O čo ide? Prečítajte si podrobnosti.

Ilustračný obrázok k článku Pracovnú ponuka: Radnica informuje o uvoľnenom mieste v našom meste
Zdroj: Dnes24.sk

Ako informoval mestský úrad, v Zlatých Moravciach sa uvoľnilo miesto – prevádzkový pracovník – pomocná kuchárka/kuchár na Základnej škole Mojmírova. Termín nástupu si škola stanovila na 01. septembra 2018. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 04. máj 2018.

Ako uviedla škola, na danú pozíciu je vyžadované minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, kuchár – čašník s výučným listom. Záujemca na danú pozíciu musí byť zdravotne spôsobilý na prácu v zariadení verejného stravovania, bezúhonný, musí ovládať štátny jazyk a mať prax v odbore.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné pripojiť štrukturovaný životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní – ten treba dokladovať na osobnom pohovore a zdravotný preukaz. „Doklady je možné poslať e-mailom mojmirovazs@gmail.com, príp. osobne na riaditeľstvo školy. O termíne výberového konania budeme informovať iba vybratých uchádzačov,“ uviedla riaditeľka školy Viera Striešková.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk