Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká online rokovanie mestského zastupiteľstva: Zverejnili PROGRAM
Zdroj: Dnes24.sk

Poslancov čaká online rokovanie mestského zastupiteľstva: Zverejnili PROGRAM

Poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach čaká ďalšie rokovanie. Pozrite si program.

Správy
Správy

Poslancov čaká online rokovanie mestského zastupiteľstva: Zverejnili PROGRAM

Poslancov mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach čaká ďalšie rokovanie. Pozrite si program.

Ilustračný obrázok k článku Poslancov čaká online rokovanie mestského zastupiteľstva: Zverejnili PROGRAM
Zdroj: Dnes24.sk

Primátor Dušan Husár zvolal 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. To sa uskutoční vo štvrtok 15. apríla so začiatkom o 15.30 hodine.

Zasadnutie zastupiteľstva bude prebiehať online formou.

Vedenie mesta zverejnilo kompletný program zasadnutia. Vyberáme hlavné body 18. Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach:

 • Vystúpenie obyvateľov mesta (obyvatelia, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode rokovania, zašlú elektronicky na mail: sekretariat@zlatemoravce.eu najneskôr do 15.04.2021 do 14:00 hod znenie svojho príspevku, ktorý bude v rámci tohto bodu prednesený)
 • Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ........../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ........../2021, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/1996 o spoplatnení parkovania (mat. č.3–18MZ-2021)
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č....../2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2021 (mat. č.4–18MZ-2021)
 • Návrh na prevzatie návratných zdrojov financovania formou splátkového úveru na financovanie bežných výdavkov mesta (mat. č.5–18MZ-2021)
 • Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2022 a 2023 (mat. č.6–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie Súborného stanoviska ku konceptu Územného plánu mesta Zlaté Moravce (mat. č.7–18MZ-2021)
 • Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb” (mat. č.8–18MZ-2021)
 • Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Kancelárske potreby” (mat. č.9– 18MZ-2021)
 • Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Originálne a kompatibilné tonery” (mat. č.10–18MZ-2021)
 • Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Potraviny – potravinový artikel : mrazený tovar, mrazené mäso” (mat. č.11–18MZ-2021)
 • Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Potraviny – potravinový artikel : ovocie, zelenina” (mat. č.12–18MZ-2021)
 • Návrh na predĺženie Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Zlaté Moravce GEN373/2018 zo dňa 31.12.2017 (mat. č.13–18MZ-2021)
 • Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt ,,Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.14–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Daniela Uhrína z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.15–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Mgr. Ľudmilu Čičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.16–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Oľgu Čižmárovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.17–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pod billboardami pre Akzent BigBoard, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.18–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pod informačnými zariadeniami pre ARDSYSTÉM, s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.19–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pod billboardami pre GRYF media s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20–18MZ-2021)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemku pod billboardom pre ISPA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21–18MZ-2021)
 • Informácia o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (mat. č.22–18MZ-2021)

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Viac informácií zo Zlatých Moraviec a okolia

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín