Poslanci mesta sa stretnú v Prílepoch: Čo sa bude riešiť na ich rokovaní?

Na mestských poslancov Zlatých Moraviec čaká ďalšie verejné rokovanie. Ide o prvé výjazdové rokovanie v tomto roku. Zasadať sa bude v Prílepoch.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci mesta sa stretnú v Prílepoch: Čo sa bude riešiť na ich rokovaní?
Foto: Peter Klimant / Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci a primátor mesta budú opäť verejne rokovať. V poradí 28. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 22. júna 2017 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v mestskej časti Prílepy. Ide o prvé tohtoročné výjazdové rokovanie našich mestských poslancov.

Na programe rokovania je viacero vecí. Celkovo je na pláne až 58 bodov. K najzaujímavejším témam bude patriť návrh VZN Mesta Zlaté Moravce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce či návrh na schválenie Investičného zámeru „Výstavba parkoviska pri dome služieb na ul. SNP".

Okrem toho bude mnohých isto zaujímať aj schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu. Téma je aktuálna vzhľadom k tomu, že v súčasnosti v Zlatých Moravciach vyrastá nový bytový dom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame