Richard Pročka Rôzne

Pochybenie hneď u dvoch!

Okresná prokuratúra v Nitre prešetrila kauzu tzv. Lukačiho vily. Prokurátor potvrdil pochybenie stavebníka aj miestneho stavebného úradu.

Prešetrovanie celej záležitosti sa začalo na základe nášho podnetu podaného na Krajský pamiatkový úrad v Nitre ešte 14. júla 2011. Upozornili sme na nedbanlivo zrekonštruovanú vilu v Zlatých Moravciach, ktorú si dal asi v roku 1932 postaviť vtedajší župný lekár Dr. Ľudovít Lukači (Andreja Kmeťa 653/6). Na veci by nebolo nič zvláštne, keby tento objekt nebol významným príkladom funkcionalistickej architektúry od uznávaného zlatomoravského architekta Imricha Drexlera (1904 – 1993). Svojou zachovalosťou ešte v roku 2010 predstavovala vila pamiatku nevyčísliteľnej hodnoty a jeden z popredných odborníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku sa o nej vyjadril ako o „malom poklade“. Krajský školský úrad chcel ako nový vlastník nehnuteľnosti vytvoriť vhodný priestor pre inštitúciu pedagogicko-psychologického poradenstva a vinu za rekonštrukciu necítil. Hoci Lukačiho vila nebola dovtedy vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku, nachádzala sa v pamiatkovej zóne mesta a o jej prípadnej rekonštrukcii bolo podľa Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu nutné informovať príslušný krajský pamiatkový úrad. O celej veci sme vás podrobne informovali v článku Mestský úrad hrubo porušil zákon uverejnenom 8. novembra 2011 na našom webe.

KPÚ v Nitre vec začiatkom novembra 2011 posunul Okresnej prokuratúre v Nitre ako „nezákonný postup konajúceho správneho orgánu“ a teda uznal stavebný zásah realizovaný Krajským školským úradom v Nitre za nevhodný. V dnešných dňoch, po prešetrení prípadu prokuratúrou v Nitre, poznáme jej stanovisko. Hovorca Krajskej prokuratúry v Nitre Ján Ludva pre agentúru SITA povedal, že „prokurátor v rámci preskúmavania postupu zistil, že stavebník podal ohlásenie rekonštrukčných a udržiavacích prác, avšak nepredložil záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. Napriek tejto skutočnosti stavebný úrad akceptoval ohlásenie tejto drobnej stavby a na základe ohlásenia boli rekonštrukčné a udržiavacie práce vykonané. Vzhľadom k tejto skutočnosti prokurátor podal protest prokurátora príslušnému stavebnému úradu.“

Stavebný úrad prokurátorovi podľa slov Jána Ludvu vyhovel a zrušil svoje opatrenie o ohlásení rekonštrukčných a udržiavacích prác. Ludva predpokladá, že teraz bude prebiehať konanie o dodatočnom povolení stavby. Prípadné sankcie sú podľa neho vecou stavebného úradu, prípadne krajského pamiatkového úradu. Anna Valeková, riaditeľka KPÚ v Nitre, zatiaľ povedala len toľko, že „prípad je momentálne v štádiu objasňovania a preto nie je možné robiť žiadne závery, navyše vôbec také, ktoré by konkretizovali prípadné udelenie sankcie.“

vilka
46
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie