Lucia Šútorová Rôzne

Nitriansky kraj starne najrýchlejšie: Domáci tu majú v priemere cez 42 rokov

Podľa štatistík má Nitriansky kraj najstaršie zloženie obyvateľstva. Priemerný vek miestnych je o 1,6 roka vyšší ako priemer Slovenska.

Ilustračný obrázok k článku Nitriansky kraj starne najrýchlejšie: Domáci tu majú v priemere cez 42 rokov
Foto: Rastislav Búgel

Nitriansky kraj patrí k regiónom s najväčším indexom starnutia na Slovensku, ktorý sa ďalej zvyšuje. Index vyjadruje pomer medzi poproduktívnou, teda seniorskou a detskou zložkou obyvateľstva. Kým v rámci celej Slovenskej republiky predstavuje hodnotu 99,4, v Nitrianskom kraji je to 125,1. Regiónom s najnižším indexom starnutia je podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Prešovský kraj, kde dosahuje hodnotu 75,1.

Index starnutia je rozdielny u pohlaví. U mužov dosiahol hodnotu 93,5 a u žien 158,8. „Dôvod je v rozdielnej početnosti žien vo vyšších vekových kategóriách v dôsledku vyššej úmrtnosti mužov v strednom a vysokom veku. Najvyššie hodnoty indexu starnutia boli zaznamenané v okrese Nové Zámky s hodnotou 136,7 a najnižšie v okrese Šaľa s indexom 112,2,“ vysvetlila Eva Rakovská z pracoviska ŠÚ SR v Nitre.

Priemerný vek v Nitrianskom kraji

Priemerný vek obyvateľstva Nitrianskeho kraja ku koncu roka 2017 bol 42,2 roka a bol o 1,6 roka vyšší ako priemer SR. Vekovo najmladšie boli okresy Šaľa a Nitra, s priemerom 41,6 roka. „Najstaršie boli okresy Nové Zámky a Komárno s priemerným vekom 42,8 roka,“ uviedla Rakovská. Ako pripomenula, Nitriansky kraj patrí spolu s Trenčianskym k najstarším regiónom Slovenska.

Najviac detí má okres Nitra

Podľa údajov ŠÚ SR žilo ku koncu minulého roka v Nitrianskom kraji 678 692 obyvateľov. Z tohto počtu v predproduktívnom veku od nula do 14 rokov bolo 92 202 ľudí, ktorí tvorili 13,6 percenta. V produktívnom veku od 15 do 64 rokov bolo 471 147 obyvateľov, čo je 69,4 percenta a v poproduktívnom veku od 65 rokov bolo 17 percent obyvateľstva, čo je 115 343 osôb. „V rámci okresov Nitrianskeho kraja najväčšie zastúpenie detskej zložky populácie bolo v okrese Nitra, kde dosahovalo 14,5 percenta. V poproduktívnom veku bolo najviac obyvateľov v okrese Zlaté Moravce, kde tvoria 17,7 percenta obyvateľov,“ povedala Rakovská.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie