Neplatiči majú šancu na nápravu: Vodárne vyhlásili generálny pardon

Pokiaľ bez zmluvy odoberáte vodu z verejného vodovodu a vypúšťate odpadové vody do verejnej kanalizácie, máte šancu na nápravu. Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyhlásila generálny pardon.

Ilustračný obrázok k článku Neplatiči majú šancu na nápravu: Vodárne vyhlásili generálny pardon
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Západoslovenská vodárenská spoločnosť udeľuje generálny pardon všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. Informovala o tom prostredníctvom webu mesta Zlaté Moravce.

„V období od 1. 4. 2018 do 1. 7. 2018 majú neoprávnení odberatelia/pro­ducenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného cenníka výkonov a služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. a.s.,“ informovali vodári.

Ako ďalej vodárne uviedli, v prípade preukázania neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si Západoslovenská vodárenská spoločnosť bude uplatňovať voči neoprávneným odberateľom/pro­ducentom náhradu škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame