Richard Pročka Od Vás

Na niektorých uliciach úplne chýba mestský rozhlas

Mestský rozhlas nie je len zdroj informácii o kultúrnych podujatiach či prichádzajúcich predavačoch papúč a prikrývok. Rozhlas v prípade poplachu dokáže pomôcť k záchrane ľudských životov.

Mestský rozhlas nášho mesta má značné medzery. Obyvatelia Murgašovej ulice nás oslovili práve s týmto problémom. Na ich ulici sa pôvodne nachádzali tri rozhlasové amplióny. Dnes jestvuje už len jediný a aj ten je už dlhú dobu nefunkčný. Ešte za minulého vedenia mesta sa obyvatelia sťažovali niekoľko krát, no bezvýsledne. Murgašova ulica nie je jediná. Hneď na vedľajšej Hollého ulici chýba niekoľko ďalších ampliónov a takýchto ulíc je podľa slov obyvateľov v meste viac.

Od bežných informácii, ku ktorým sa obyvatelia takýchto ulíc nedostanú, až po dôležité organizačné pokyny pri prípadných poplachoch. To všetko zabezpečuje mestský rozhlas. Nemali by sme pri tejto téme zabúdať aj na fakt, že v blízkosti nášho mesta sa nachádza jadrová elektráreň v Mochovciach. O to viac by sa malo dbať na úplné pokrytie mesta mestským rozhlasom. ** **Vo veci sme sa obrátili na Technické služby mesta. Ich vysvetlenie dlhodobej absencie ampliónov mestského rozhlasu na niektorých uliciach je také, že Mesto Zlaté Moravce „pred šiestimi rokmi rozhodlo o tom, že vzhľadom na vysoké náklady spojené s rekonštrukciou, opravou a údržbou mestského rozhlasu na ul. Murgašova, Hollého, Čajkovského boli pôvodné rozvody mestského rozhlasu zrušené a nahradené novým zariadením umiestneným na križovatke ulíc Hollého a Čajkovského. Uvedené zariadenie je funkčné, ale nepokrýva všetky ulice, z ktorých bol pôvodný rozhlas demontovaný. Je to potrebné riešiť investíciou zo strany Mesta Zlaté Moravce.“ Ďalej **Andrea Hollá za Technické služby uviedla, že mestský podnik na údržbu mestského rozhlasu dokonca ani nemá vytvorenú rozpočtová kapitola na príspevok od mesta a všetky údržby a opravy spojené s rozhlasom nášho mesta vykonal tento mestský podnik nad rámec svojho rozpočtu. **

Menovaný jediný amplión na križovatke Hollého a Murgašovej ulice počuť len na niekoľko metrov a nie na tri ulice. Bohužiaľ. A to, kto a kedy obyvateľom týchto ulíc vytvorí nový systém mestského rozhlasu, zostáva naďalej diplomaticky nejasné!

amplion
10
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie