Práca

Na meste sa uvoľnilo jedno pracovné miesto: O čo ide a čo treba spĺňať?

V Zlatých Moravciach sa opäť uvoľnilo pracovné miesto. O čo ide? Prečítajte si podrobnosti...

Ilustračný obrázok k článku Na meste sa uvoľnilo jedno pracovné miesto: O čo ide a čo treba spĺňať?
Zdroj: Dnes24.sk

Mestský úrad Zlaté Moravce zverejnil informáciu o výberovom konaní. Jedná sa o pracovné miesto terénneho pracovníka. „Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského zastupiteľstva na 1. poschodí na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach,“ uviedla radnica.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce. Vo svojej žiadosti je potrebné uviesť názov pracovnej pozície, o ktorú majú záujem. Na obálku preto napíšte: „Výberové konanie TP, neotvárať!".

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. apríla 2018 do 15.00 hodiny.

Aké doklady treba k žiadosti priložiť? Podľa radnice treba okrem samotnej žiadosti zaslať toto: životopis uchádzača; doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu; uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace; súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na webe mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie