Môžu sa tešiť z peknej pocty: Títo učitelia získali v Moravciach prestížne ocenenie

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom z Moraviec sa ušla veľmi pekná pocta. Môžu sa tešiť z ocenenia za ich záslužnú a náročnú prácu. Pozrite si zoznam ocenených.

Ilustračný obrázok k článku Môžu sa tešiť z peknej pocty: Títo učitelia získali v Moravciach prestížne ocenenie
Zdroj: TASR

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo Mesto Zlaté Moravce pedagogických a nepedagogických zamestnancov z jednotlivých základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ocenenia boli odovzdané 27. marca 2018 v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Oceneným pracovníkom škôl odovzdal čestné uznania primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár spoločne s Danušou Hollou, vedúcou oddelenia školstva a sociálnych vecí na zlatomoraveckom mestskom úrade. „Chcem vysloviť slová vďaky všetkým zamestnancom – pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a celkovom „imidži“ školy v súčasnosti, ale aj tým, ktorí si už svoje „odkrútili“ a teraz sú už dôchodcami a vychutnávajú si chvíle oddychu,“ povedala Hollá.

Ocenení pedagogickí zamestnanci:

  • Mgr. Renáta Belicová – učiteľka ruského jazyka a geografie, ZŠ Mojmírova 2,
  • Anna Holičková – vychovávateľka ŠKD, ZŠ, Pribinova 1,
  • Mgr. Zuzana Hatiarová – učiteľka 1. stupňa, ZŠ Robotnícka 25,
  • Mgr. Zuzana Molnárová – učiteľka hudobného odboru v ZUŠ,
  • Eva Frajková – učiteľka v Materskej škole, Kalinčiakova 12,
  • Martina Mankovecká – učiteľka v Materskej škole, Žitavské nábrežie 1.

Ocenení nepedagogickí zamestnanci:

  • Anna Erdödyová – prevádzkový pracovník Zariadenia školského stravovania pri ZŠ Mojmírova 2,
  • Janka Bronišová – hlavná kuchárka v Zariadení školského stravovania pri MŠ Žitavské nábrežie,
  • Iveta Pavlendová – ekonómka ZŠ Pribinova 1,
  • Helena Jenisová – prevádzkový pracovník v MŠ Slnečná 2.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame