Mladí chlapci a dievčatá cez sviatky nelenili: Koledníci vyzbierali stovky eur

Tak ako k Vianociam neodmysliteľne patrí ozdobený stromček, polnočná omša, jasličky a obdarúvanie najbližších, patria k nim i koledníci. Tí v Zlatých Moravciach vyzbierali nemalú sumu, ktorá pomôže v Afrike.

„Padlo do úrodnej pôdy“ bola téma 24.ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Tá v Zlatých Moravciach už niekoľko rokov spája slovenské kolednícke tradície a pomoc pre najchudobnejšie africké oblasti.

„V závere minulého roka sa do koledovania zapojilo päť skupiniek detí, ktoré dňa 26. decembra 2018 spolu so zodpovednými osobami navštívili 75 rodín nášho mesta. Rodiny, ktoré chceli koledníkov prijať, vhadzovali svoje adresy do škatuliek v kostoloch, označených logom Dobrej noviny. Koledníkov prijal aj farský úrad a pátri z Kostola Božského srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach. Spoločne sa podarila vyzbierať krásna suma 1900 eur, ktorá putuje na projekty do Afriky,“ uviedla koledníčka Eva z mládežníckej organizácie eRko, ktoré zastrešuje koledovanie v Zlatých Moravciach.

Ako ďalej prezradila, veľkou odmenou pre koledníkov bola aj radosť na tvárach domácich, ktorí im otvorili dvere do svojich príbytkov. „Ďalším plusom bolo vytváranie spoločenstva, nájdenie si nových priateľov a zažívanie podstaty Vianoc vo forme nezištnej pomoci druhým,“ povedala. Na záver vyjadrila poďakovanie pre všetkých darcov aj pre zúčastnených koledníkov.

„Vďaka nim všetkým Dobrá novina už vyše dvoch dekád pomáha oblastiam afrického kontinentu, ako sú Keňa, Južný Sudán, Etiópia, Uganda, a tie tak môžu pomalými krokmi napredovať. Lebo keď zrnko padne do úrodnej pôdy, aj z tohto malého „zrnka“ môže byť veľké dielo,“ povedala na záver koledníčka.

Zdroj: Dnes24.sk