Správy

Mesto vlani hospodárilo s kladným výsledkom: Na čo pôjdu ušetrené peniaze?

Mesto Zlaté Moravce sa môže pochváliť dobrým hospodárskym výsledkom, ktorý sa podarilo dosiahnuť minulý rok. Ušetrila sa značná časť peňazí. Na čo bude použitá?

Ilustračný obrázok k článku Mesto vlani hospodárilo s kladným výsledkom: Na čo pôjdu ušetrené peniaze?
Zdroj: Dnes24.sk

Ako informoval zlatomoravský magistrát, mesto Zlaté Moravce dosiahlo za rok 2018 kladný výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 750 588 eur. Z tejto čiastky bude do fondov mesta pridelených 670 963 eur. Do rezervného fondu poputuje 578 263 eur a do fondu rozvoja bývania 92 700 eur.

Na 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci o prerozdelení časti týchto peňazí. „Z rezervného fondu mesta sa schválilo čerpanie vo výške 253 300 eur, ktoré budú použité na spolufinancovanie projektov, ako napríklad rozšírenie kamerového systému mesta, zakúpenie čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií, rekonštrukcie škôl, rozšírenie verejného osvetlenia, vybudovanie stojísk na komunálny odpad, či vypracovanie projektových dokumentácií k plánovaným a schváleným investičným akciám mesta a vypracovanie územného plánu mesta,“ informuje samospráva.

Poslanci odsúhlasili tiež čerpanie z fondu rozvoja bývania. Čiastka 90 000 eur bude použitá na rozšírenie mestského cintorína plánovanou realizáciou oplotenia a komunikačnou sieťou.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie