Mesto vlani hospodárilo rekordne dobre: Na čo sa použijú ušetrené peniaze?

Mesto Zlaté Moravce sa môže pochváliť rekordným hospodárskym výsledkom, ktorý sa podarilo dosiahnuť minulý rok. Ušetrila sa značná časť peňazí. Na čo bude použitá?

Ilustračný obrázok k článku Mesto vlani hospodárilo rekordne dobre: Na čo sa použijú ušetrené peniaze?
Zdroj: Dnes24.sk

Ako informoval magistrát, Mesto Zlaté Moravce dosiahlo výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 1 926 847 eur, z čoho do fondov mesta bude pridelených 1 382 178 eur. „Je to výsledok, ktorý poukazuje na efektívne riadenie a dáva veľký priestor pre rozvoj mesta,“ uviedol primátor Dušan Husár.

Oproti predchádzajúcim rokom ide pritom o značný rozdiel. V roku 2016 dosiahli Zlaté Moravce kladný výsledok rozpočtového hospodárenia len vo výške 601 241 eur, z čoho do fondov mesta bolo pridelených 579 950 eur. V roku 2015 bol kladný výsledok rozpočtového hospodárenia Zlatých Moraviec ešte menší, šlo o 375 288 eur, z čoho do fondov mesta šlo 246 170 eur.

Podľa primátora preto možno konštatovať, že Mesto Zlaté Moravce v roku 2017 v porovnaní s inými rokmi hospodárilo nad očakávanie. "Za posledné roky je to najlepší výsledok. Je to úspech, na ktorý môžeme byť právom hrdí a našou snahou bude aj v nasledujúcich rokoch pokračovať v dobrom hospodárení, a tým zabezpečovať systematický rozvoj mesta a plniť požiadavky spoluobčanov,“ vyjadril sa.

Ušetrené peniaze poputujú na viaceré projekty. O ich prerozdelení rozhodli mestskí poslanci na 35. zasadnutí mestského zastupiteľstva.

„Z Rezervného fondu bolo schválené čerpanie vo výške približne 836-tisíc eur. Tieto financie sa napríklad použijú na rekonštrukcie miestnych komunikácií, spolufinancovanie schválených projektov mesta financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych fondov a na rekonštrukcie základných a materských škôl, rozšírenie kamerového systému i rôzne projektové dokumentácie,“ uviedla radnica.

Z Fondu rozvoja bývania sa odsúhlasilo čerpanie sumy vo výške 145-tisíc eur. Tá by sa mala napríklad použiť na rekonštrukciu časti verejného osvetlenia, vybudovanie nových svetelných bodov, vybudovanie odstavných plôch, vybudovanie športoviska, stojísk na odpad a výmenu autobusových zastávok. Ostatné ušetrené peniaze by podľa Husára mali slúžiť ako rezerva na rôzne nepredvídané udalosti, havarijné stavy na majetku mesta a splátky úverov Mesta v roku 2019.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame