Samospráva

Mesto si zobralo dva nové úvery: Poslúžia na financovanie investícií

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa rozhodlo prijať preklenovací a investičný úver v celkovej sume pol milióna eur. Tieto úvery poslúžia na financovanie investícií.

Ilustračný obrázok k článku Mesto si zobralo dva nové úvery: Poslúžia na financovanie investícií
Zdroj: Dnes24.sk

Prijatie preklenovacieho úveru v celkovej sume 452 265 eur a investičného úveru v objeme 47 735 eur schválili mestskí poslanci na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Podľa vedenia mesta bude preklenovací úver určený na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov na základe schválených investičných aktivít mesta a už schválených projektov. Investičný úver poslúži na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a dofinancovanie neoprávnených výdavkov investičných akcií schválených prostriedkov z fondov Európskej únie.

Preklenovacím a investičným úverom plánuje mesto Zlaté Moravce financovať výstavbu nového komunitného centra, dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste, vybavenie učební pre Základnú školu Mojmírova Zlaté Moravce a ďalšie projekty na investičné akcie mesta schválené mestským zastupiteľstvom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie