Lukratívne miesto riadiaceho pracovníka: Mesto vyhlásilo výberové konanie

Mesto Zlaté Moravce vyhlásilo zaujímavé výberové konanie. Tentokrát sa hľadá riadiaci pracovník. Pozrite si požiadavky na kandidátov...

Ilustračný obrázok k článku Lukratívne miesto riadiaceho pracovníka: Mesto vyhlásilo výberové konanie
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zlaté Moravce vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce. Radnica o tom informovala na svojom webe, kde nájdete aj zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať k žiadosti.

Záujemca o toto miesto musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre príslušný druh školy, musí mať taktiež dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou, minimálne 5 rokov pedagogickej praxe, občiansku bezúhonnosť a je potrebná aj znalosť školskej legislatívy.

„Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke v termíne do 30. mája 2018 do 12.00 hod. na adresu: Mestský úrad Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce. Obálku označte: Výberové konanie -ZŠ, Robotnícka 25 – neotvárať ,“ informuje mesto. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, v zmysle platnej legislatívy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk