Komunálne voľby už klopú na dvere: Zoznam všetkých volebných okrskov a miestností

V sobotu 10. novembra rozhodujeme o poslancoch a primátorovi, ktorí budú viesť Moravce počas nasledujúcich štyroch rokov. Pozrite si prehľadný zoznam ulíc jednotlivých okrskov a miestností.

Ilustračný obrázok k článku Komunálne voľby už klopú na dvere: Zoznam všetkých volebných okrskov a miestností
Zdroj: TASR

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod. Prinášame vám dôležité informácie k voľbám a zoznam všetkých volebných okrskov a miestností v Zlatých Moravciach.

Obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Zlaté Moravce budú môcť zahlasovať za svojich kandidátov v 11 volebných okrskoch. Každý volič je povinný preukázať sa pred vhodením hlasovacieho lístka do urny dokladom totožnosti, ak tak neučiní, nebude k voľbám pripustený.

Ako hlasovať

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pričom počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Volebné okrsky a volebné miestnosti:

Číslo okrsku: Volebná miestnosť: Ulice:
1 Materská škola Štúrova 15 Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského
2 Základná škola Pribinova 1 l .mája 2–22 (párne čísla), A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Poštová, Prílepská, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Žup­ná
3 Základná škola Pribinova 1 Gorazdova, J.C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova,Slád­kovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka
4 Materská škola Žitavské nábrežie 1 Cajkovského, Dobšinského, E. M. Soltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Hviezdoslavova 2–30, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie
5 Materská škola Kalinčiakova 12 Hviezdoslavova 32–86D, Nitrianska
6 Materská škola Kalinčiakova 12 1.mája 1– S 1 (nepárne čísla), 1. mája 26–76 (párne čísla), Radlinského
7 Základná škola Mojmírova 2 Duklianska, Mládeže, Mojmírova
8 Základná škola Mojmírova 2 Brezová, Kalinčiakova, Školská
9 Centrum voľného času Rovňanova 7 Do kratín, Dolné vinice, Do remanancií, Hájová, Martinský breh, M. Benku, Obrancov mieru, Pod hájom, Priemyselná, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Tehelná, Viničná
10 Kultúrny dom Chyzerovce, Chyzerovecká 120 Baničova, Bottova, B. S.Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova
11 Kultúrny dom Prílepy, Obecná 32 Čierna Dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk