Richard Pročka Od Vás

Katastrofálna Priemyselná ulica

Už roky majú obyvatelia Priemyselnej ulice problémy. Nejde však len o chýbajúci štandard, ide o vážne ohrozovanú bezpečnosť.

Priemyselná ulica bola dlho čisto priemyselná. Neskôr však v jej zástavbe vznikla bytovka so štyrmi služobnými bytmi jednej z tunajších firiem. Dnes sú už byty súkromné. Roky plynú a do domácností pribudli mladé generácie. Rodiny si domy zveľadili, no ulica sa nezmenila od čias, kedy vznikla. Vďaka tomu je veľmi zanedbaná, ako mnoho iných ulíc v meste. Kiež by šlo len o zanedbanú vozovku s rozmernými výtlkmi, ktoré vážne poškodzujú nielen vozidlá rodín, ale aj zamestnancov firiem. Oproti takej Čajkovského ulici, ktorá je v týchto dňoch rovnako zdevastovaná, však na ulici Priemyselnej chýba aj chodník a verejné osvetlenie.

Mohli by sme si pomyslieť, veď čo, nech prejdú pekne po okraji vozovky. Problém je však oveľa zložitejší. Na ulici doslova panuje dopravné bezvládie. Autá, ktoré po nej chodia, výrazne prekračujú povolenú rýchlosť. Polícia tu podľa slov obyvateľov nekontrolovala rýchlosť už roky. Občas sem zájde hliadka mestskej polície, no tá sa ulicou údajne len prejde. Navyše sa bytovka so štyrmi rodinami nachádza hneď za neprehľadnou zákrutou, ktorú vodiči vôbec nerešpektujú. Keby tu policajti vyberali pokuty za rýchlosť, tak podľa slov Jozefa Jamricha //„vyberú za deň toľko, že by mali pochvalu od Spišiaka.“ //

Najhoršie je to s deťmi. V dvoch domácnostiach sú malé deti, ktoré musia chodiť do školy. Neostáva im nič iné, len chodiť po nezabezpečenej a život ohrozujúcej ulici. Dostať sa z domu do školy možno dvoma spôsobmi. Ani jeden z nich však nie je bezpečný. „Veď tu ide o tie deti… (autá prechádzajúce ulicou– pozn. red.) sú ako formuly. To sa bojíte tie deti postaviť na ulicu, lebo si myslíme, že ich pozabíjajú… Keby ste sem prišli o pol tretej a o šiestej, no to je rýchlostná dráha. To sa bojíme my, dospelí, nie deti,“ sťažuje sa Anna Duchoňová, ktorá na ulici býva už 27 rokov a dodnes nezažila žiadnu zmenu. Keď sa sem navyše zídu počas prázdnin aj vnúčatá ostatných dvoch rodín, nazbiera sa tu aj do 20 detí.

Situácia sa sťažuje po zotmení. Keďže na ulici nie je osvetlenie, večer sa na ňu neoplatí chodiť vôbec. Noc je len príležitosť ako prísť o život pod kolesami áut, alebo sa stretnúť s neprispôsobivými občanmi, ktorí vďaka bezpečiu neosvetlenej ulice môžu pravidelne kradnúť poklopy kanalizácie. Keď naprší a ľudia z bytovky idú po ulici pešo, často dostanú sprchu od rýchlo idúcich áut. Voda tiež zaleje výtlky a tak tí, ktorí idú do mesta pre zmenu autom, nabiehajú na neviditeľné jamy hlboké aj cez 15 cm a vážne poškodujú nápravy svojich automobilov.

Obyvatelia hľadia na problém s veľkou dávkou irónie. Vozovka ulice sa tak ľahko neopraví, pretože ide o nevysporiadané pozemky. O chodníku a osvetlení len zbožne snívajú. Problémom je totiž aj obyčajné vypílenie topoľa, ktorý rastie tak, že nebezpečnú zákrutu robí ešte neprehľadnejšou. Za jeho vypílenie bojujú už tri roky. Ulica patrí do mestskej časti, ktorú zastupuje poslanec Jozef Škvarenina. Ten okrem iného povedal, že „pod cestou nie sú mestské pozemky. Stavebný úrad povolenie stavať na cudzích pozemkoch určite nedá. To je ešte na hodne veľkú administratívnu prácu…“ Podľa slov obyvateľov sa však o ich problém veľmi nezaujíma, rovnako, ako vedenie mesta. Ako jediný si už v minulosti všimol tieto problémy poslanec Ľudovít Chládek.

Na poslednom 13. rokovaní MZ, na ktorom vystúpil Jozef Jamrich ako jeden z obyvateľov ulice, sa obyvatelia konečne dozvedeli viac. Prednosta MsÚ v Zlatých Moravciach Ján Jamrich našu redakciu informoval, že „problematikou uvedenej ulice sa začala zaoberať na svojom prvom zasadnutí 16. 02. 2011 komisia dopravy a správy mestských komunikácií pri MsZ, ktorá doporučila realizáciu osvetlenia a vybudovanie chodníka na tejto ulici. Nakoľko vybudovanie chodníka, verejného osvetlenia a rekonštrukcia komunikácie neboli zaradené do investičných akcií mesta pre rozpočet roku 2011 preto ich Mesto Zlaté Moravce ani nerealizovalo. Mesto Zlaté Moravce v rámci svojich finančných možností v rozpočte na rok 2012 vyčlenilo financie iba na prípravnú projektovú dokumentáciu vo výške 10.000,– €, ktoré boli MsZ schválené, kde sa počíta z realizáciou rekonštrukcie cesty, vybudovaním chodníka a verejného osvetlenia.“ Ďalej prednosta Jamrich dodal, že odhadované investičné náklady na realizáciu komplexnej rekonštrukcie ulice spolu vyjdú na cca 867.000,– €.

Budúcnosť ulice je však neistá aj z pohľadu vedenia mesta. „Najväčším problémom pre realizáciu vybudovania chodníka a verejného osvetlenia je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v blízkosti komunikácie. Na uvedenom úseku pre vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia je cca 67 vlastníkov pozemkov, ďalej nevieme dopredu určiť, aký bude rozpočet na rok 2013, “ tvrdí Ján Jamrich.

Na margo nebezpečnej dopravy dodal toľko, že „Mesto Zlaté Moravce zatiaľ nemalo dôvod osloviť štátnu políciu, aby na Priemyselnej ulici žiadalo zníženie rýchlosti v danom prípade sa jedná o slepú ulicu, je to obslužná komunikácia, neprechádza ňou tranzit vozidiel a v uvedenej lokalite nebola zaznamenaná zvýšená nehodovosť.

Zdá sa, že rekonštrukcie sa občania predsa len niekedy dočkajú. Termín však dnes nik netuší. Nádej obyvateľom dávajú schválené peniaze na prípravnú projektovú dokumentáciu. Dovtedy však bude všetko po starom a podľa vedenia MsÚ niet dôvod zabezpečiť ulicu ani dopravným značením znižujúcim v ohrozovanej obývanej časti rýchlosť.

Aké z toho plynie poučenie? Na Slovensku sa musí čakať na zvýšenú nehodovosť, aby sa jej dalo predísť jedinou dopravnou značkou, či občasnou kontrolou rýchlosti. Rodičia si preto musia naďalej dávať pozor, aby sa ukazovateľom zvýšenej nehodovosti nestalo práve ich dieťa.

priamyselna
9
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie