Moravce24.sk
Staré domy pred asanáciou, r.1976-80
Zdroj: Dnes24.sk
13 / 23
13 / 23