Chcete pracovať pre naše mesto? Radnica hľadá nových ľudí, v hre sú zaujímavé miesta...

Pokiaľ pátrate po novom pracovnom mieste, toto vás zrejme zaujme. Mesto Zlaté Moravce vypísalo výberové konanie na dve atraktívne miesta. O čo presne ide a aké podmienky treba spĺňať?

Peter Klimant
Ilustračný obrázok k článku Chcete pracovať pre naše mesto? Radnica hľadá nových ľudí, v hre sú zaujímavé miesta...
Zdroj: Dnes24.sk

Primátorka Serafína Ostrihoňová vypísala výberové konanie na miesta riaditeľov dvoch mestských podnikov. Konkrétne ide o post šéfa Záhradníckych služieb a šéfa Technických služieb.

V budúcnosti by malo dôjsť k zlúčeniu

V budúcnosti by podľa vyjadrení mesta malo dôjsť k postupnému zlúčeniu týchto dvoch podnikov do jedného. Kedy k tomu dôjde je však nateraz otázne. Do toho momentu je ale potrebné, aby podniky mali svojich riaditeľov.

Poverenie šéfa záhradníkov – Ľubomíra Gábriša už vypršalo a v súčasnosti podnik dočasne vedie prednosta mestského úradu Miroslav Šlosár.

U technických služieb je situácia trošku odlišná. Branislav Varga, súčasný riaditeľ tohto mestského podniku, má platné poverenie na vykonávanie svojej funkcie až do 25. decembra. Svoju funkciu zastával ešte za čias exprimátora Petra Lednára. Prečo ho mesto plánuje nahradiť v čase, v ktorom sa hovorí o zlúčení oboch podnikov, nie je nateraz jasné. Radnica sa k tomu bližšie nevyjadrila.

Podmienky pre uchádzačov

Pokiaľ máte o jedno z týchto miest záujem, musíte spĺňať viacero vecí. Uchádzači o oba fleky musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo ekonomického smeru a prax minimálne tri roky. Potrebné sú taktiež riadiace a organizačné schopnosti, bezúhonnosť, znalosť základných právnych predpisov samosprávy, zodpovednosť, komunikatívnosť, znalosť práce s PC, vodičský preukaz typu B. „Znalosť problematiky najmä v oblasti starostlivosť o verejnú zeleň, prevádzkovanie cintorínov, starostlivosť o majetok mesta (ihriská a kultúrne pamiatky) a správy majetku mesta,“ znie extra požiadavka pre riaditeľa Záhradníckych služieb, ktorú uvádza mesto vo svojej pracovnej ponuke.

Pri mieste riaditeľa Technických služieb mesta sú potrebné zas iné znalosti. „Znalosť problematiky najmä v oblasti verejného osvetlenia, mestských trhovísk, miestnych komunikácií, výkonu správy majetku mesta,“ uvádza sa v pracovnej ponuke mesta.

Do polovice septembra

Záujemca o voľné miesto zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 15. septembra 2015 do 12:00 hodiny priamo na Mestskom úrade, alebo pošle poštou. K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov, úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis a motivačný list.

Čítajte tiež:

Koniec leta a rozmýšľate o novej práci? Šikovný ťahák s voľnými miestami v Moravciach a okolí

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk