Budú navštevovať naše domácnosti: Prídu opytovatelia, zamerajú sa na príjmy

Opytovatelia budú klopať na dvere zlatomoravecých domácností. Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Ilustračný obrázok k článku Budú navštevovať naše domácnosti: Prídu opytovatelia, zamerajú sa na príjmy
Foto: Martin Károly / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo prostredníctvom Štatistického úradu Slovenskej republiky (SR) do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SSLC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Cieľom tohto projektu je podľa Štatistického úradu vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Účelom je, okrem iného, získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

„Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie,“ uvádza sa v oficiálnom liste od Štatistického úradu, ktorý je zverejnený na webe nášho mesta.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj naše mesto.Do zisťovania je zaradených 6 760 domácností. Zisťovanie sa uskutočni od 4. februára do 28. júna 2019.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. „Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá štatistický úrad Slovenskej republiky,“ dodáva Štatistický úrad SR.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk