Archeológovia hľadajú nové náleziská aj v našich končinách

Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV) v Nitre sa podarilo získať peniaze z Európskej únie na projekty, ktoré majú pomôcť pri hľadaní nových lokalít.

Adriana Blahová
Ilustračný obrázok k článku Archeológovia hľadajú nové náleziská aj v našich končinách

V oboch projektoch využívajú vedci takzvané nedeštruktívne metódy. To znamená, že nájdené lokality neskúmajú pomocou výkopov a sond, ale modernými prospekčnými metódami. Ide o vyhľadávanie nových lokalít napríklad pomocou leteckých fotografií či geofyzikálnych meraní.

„V rámci projektu sa skúmajú dve hlavné oblasti. Jedna je Požitavie a druhá Pohronie a Poiplie. Tu sa realizujú povrchové prieskumy a mapujú sa objavené lokality. Výsledkom by malo byť získanie čo najkomplexnejšieho stavu poznania archeologických lokalít na týchto územiach,“ hovorí zástupca riaditeľa AÚ SAV Ivan Chebeň.

Druhým je veľký medzinárodný projekt, ktorý je koordinovaný z Frankfurtu nad Mohanom. „Je v ňom začlenených viac ako 20 krajín z celej Európy. Má názov Archeolandscape, teda Archeologická krajina. Ide o prieskum Žitného ostrova, kde sa robia tiež prospekčné metódy. Tu sa na hľadanie archeologických nálezísk využíva predovšetkým letecké snímkovanie a geofyzikálne merania,“ vysvetlil Chebeň.

Zdroj: TASR

Odporúčame