Dobrovoľní hasiči zo Slepčian: Fungujeme vďaka povodni!

Po dlhom čase sa v dedine Slepčany obnovila tradícia Dobrovoľného Hasičského Zboru , ktorý počas 20 rokov stagnoval a nefungoval. Existuje najmä vďaka príspevkom obce, no zarába si aj diskotékami.

Adriana Blahová

Počas tohto obdobia sa v starej hasičskej zbrojnici občas „preštartovala“ stará P12, starenka v boji zo zdolávaním požiarov. Novodobá história sa začala písať v máji 2007, po začiatkoch v DHZ v Tesárskych Mlyňanoch. Zakladajúcim členom a dnešným veliteľom DHZ v Slepčanoch je Mário Godál . „Zakladajúca schôdza bola s normálnymi chalanmi z dediny, medzi ktorých patril napríklad Peter Koprda, Peťo Meňhart, Juraj Koprda, Jozef Bula, Juraj Koprda st.,“ hovorí veliteľ DHZ.

„Poprezerali sme ešte starú techniku. Staré hadice boli úplne nepoužiteľné, P12 vo veľmi zlom stave a vlastne použiteľných vecí tam bolo veľmi málo. Na prvý rok sme dostali od obce cca:2000 Sk. Tak sme aspoň trochu spojazdnili P12. Na druhý rok nášho fungovania sme dostali od obce trochu viac, tak sme kúpili aspoň hadice na súťaže. No i tak, tieto prvé roky boli také „papierové“,“ spomína Mário Godál.

Prelomový rok 2010 Udiali sa dve kľúčové veci. „Prvá bola tá, že nám odovzdali auto. A druhou, aj keď nie veľmi príjemnou, bola povodeň, ktorá našu dedinu postihla,“ vysvetľuje zakladateľ DHZ.

Hasiči sa samozrejme nevenujú len ohňu, ale aj živelným pohromám. „Keď táto situácia nastala, rozhodli sme sa, že pomôžeme. Naložili sme čerpadlo a odsávali vodu, kde to bolo najviac potrebné. Bola to hlavne Dolná ulica, časť Žitavskej a naša Materská škôlka, ktorú bolo treba zachraňovať, aby sa neponičil majetok, ktorý je určený hlavne našim deťom,“ pokračuje Mário Godál. „Práve na tejto činnosti sa ukázalo aký je Dobrovoľný Hasičský Zbor potrebný aj pre tak malú obec ako sú Slepčany Vtedy mali profesionálny hasiči plné ruky práce a verím, že ocenili aj našu pomoc.“ V tom istom roku sa vlastne dala „dohromady“ spčasná partia. V roku 2011 sa k nám pridalo aj dievčenské družstvo, ktorého vznik iniciovala Ivana Piršelová. Úžasne reprezentuje DHZ na rôznych hasičských súťažiach na Slovensku.

Ako je to s príspevkami na DHZ? „Dostávame príspevky len od obce. keďže sme pod jej správou. DHZ je z jej strany veľmi priaznivo podporovaný . Máme vynikajúce vzťahy, či už s poslancami alebo starostom obce Jánom Határom. Samozrejme, že príspevky od obce, vzhľadom na ekonomickú situáciu, nie sú veľmi vysoké, no je pravda, že sa nás snaží všemožne podporiť ,“ objasňuje veliteľ DHZ. „No nenechávame všetko len na obec, ale organizujeme rôzne akcie. Napríklad diskotéky, kde všetky „zarobené“ peniaze idú na vybavenie a potrebné veci pre zbor.“ A samozrejme pomáhajú aj sponzori, či už finančnou hotovosťou alebo aj materiálne.. Napríklad Balko,. Meňhart, Gúner a iní.“

A ako to vyzerá s rozpočtom na rok 2013? „Vypočítali sme ho asi na 2000 eur. Sú to náklady potrebné nielen pre súťaže, ale hlavne na nákup materiálu na ochranu majetku a životov. Koľko sa nám ujde z rozpočtu obce ešte neviem, ale myslíme pozitívne,“ usmieva sa Mário Godál.

Spolupráca medzi profesionálnym hasičským zborom na OR HaZZ v Zlatých Moravciach a DHZ Slepčany je veľmi dobrá. „Práve teraz sme mali kontrolu materiálu a vybavenosti nášho zboru. A spomenuli sme zo zastupujúcou riaditeľkou pplk. Zuzanou Horvátovou aj cvičenia, ktoré by sa mali vykonávať v priebehu roka v spolupráci s prof. HZ. Je to pre nás ako pre dobrovoľných hasičov škola a získavanie potrebných vedomostí a skúseností pre našu podporu hasičskej jednotky, pokiaľ by prišlo k požiaru alebo inej katastrofe. Aby sme boli užitočný a vedeli im čo najprofesionál­nejšie pomôcť.“ uzatvára tému Mário Godál. .

Daniela Lindovská/morav­ce24/

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame